Bunga ng malikhaing bata.

“Hinulma ng kamay nya ang mangga, bunga ng isang malikhaiing bata.”

Ang larawang ito ay kalahok sa Saranggola blog awards 3.

This entry was posted by Jac.

10 thoughts on “Bunga ng malikhaing bata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: